Reserveer een werkplek op kantoor

2022-06-29  |   Kantoor

Hybride werken lijkt een toverwoord. Maar brengt, naast de vele voordelen, ook de nodige problemen met zich mee. Op populaire thuiswerkdagen is bijna niemand op kantoor, terwijl op andere dagen "teveel" medewerkers op kantoor zijn. En als we dan naar kantoor gaan, dan willen we deze tijd zo efficiënt benutten. We willen de juiste collega's spreken. Vergaderingen zo goed mogelijk plannen. En ook geconcentreerd kunnen werken. Het LIZ Smart Office boekingssysteem voorzien hier allemaal in. Zelfs reiskosten kunnen met LIZ Smart Office in kaart worden gebracht. Enkele voordelen van LIZ:

  • Veilig terug naar kantoor.
  • Desk sharing: minder werkplekken nodig op kantoor.
  • Reserveer je favoriete werkplek op kantoor.
  • Agenda's delen met collega's.
  • Kantoorgebruik monitoren.

Bekijk online beschikbare bureaus. Om een veilige afstand in te bouwen kunnen bepaalde bureaus vooraf permanent worden geblokt, zodat iedere medewerker op veilige afstand kan werken. De boekingssoftware kan zelfs in combinatie met de juiste hardware het omgevingsgeluid op dat moment berekenen. Maar ook de omgevingstemperatuur op die plek of het zuurstofgehalte. Naast werkplekken kunnen ook vergaderruimtes worden geboekt.

Extra inzicht

Ook wanneer een medewerker thuiswerkt, wordt dit verwerkt in de boekingssoftware. Zo kunnen collega's zien wanneer iemand beschikbaar is of vrij is. Op deze manier heeft u gelijke tijd een boekingssysteem voor reiskosten en verlofdagen.

Met de huidige Coronamaatregelen zullen we voorlopig blijven thuiswerken. Bij veel bedrijven zal thuiswerken een vast onderdeel van de weekindeling worden. Wat betekent dat we één of meer dagen per week thuis zullen blijven werken. Op moment van schrijven hebben de fysiotherapeuten hun handen vol aan thuiswerkers met lichamelijke klachten.

Rug, nek, schouders en RSI gerelateerde klachten zijn veel voorkomende klachten bij thuiswerkers. Klachten die zijn ontstaan door langdurig in een verkeerde houding achter een computer of laptop werken, kunnen worden verholpen door een fysiotherapeut. Wordt de oorzaak niet aangepakt, dan zullen de klachten onherroepelijk terugkomen. Opnieuw naar de fysio is dan onvermijdelijk.

Deel dit nieuwsbericht