Disclaimer

Versluis Kantoorinrichters B.V., gevestigd in Den Bosch, Mangaan 4, 5234 GD en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 20126429.

Deze website is het eigendom van en wordt beheerd door:

Versluis Kantoorinrichters B.V.
Mangaan 4
5234 GD Den Bosch
T 073-8000266
E info@versluisbv.nl

Algemene gegevens:
KvK 20126429
BTW NL815977797B01
Bankrekening: NL06RABO0117749702

Gerelateerde informatie:

Op deze website is een gebruikersovereenkomst van kracht tussen Versluis Kantoorinrichters B.V. en de bezoeker van de website, hierna ‘de gebruiker’ genoemd. Door gebruik te maken van de website versluisbv.nl gaat de gebruiker akkoord met de onderstaande voorwaarden, kennisgevingen en bepalingen.

Versluis Kantoorinrichters B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Controleer daarom regelmatig de disclaimer.

Gebruiksvoorwaarden website & informatie:
Alle informatie, teksten (zoals specificaties, gebruiksaanwijzingen en productbeschrijvingen), foto’s, handelsnamen, producten en/of diensten – hierna ‘de informatie’ genoemd – die via deze website worden aangeboden of gebruikt, behoren in eigendom toe aan Versluis Kantoorinrichters B.V.

Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Versluis Kantoorinrichters B.V. het beschikbaar gestelde materiaal te kopiëren, wijzigingen, distribueren, verspreiden of op een andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren.

Links naar deze website:
Links naar deze website zijn enkel toegestaan voor zover duidelijk aan de gebruiker wordt aangetoond dat deze zich op de website van Versluis Kantoorinrichters B.V. bevindt of via de link naar de website van Versluis Kantoorinrichters B.V. wordt gestuurd.

Aansprakelijkheid:
De informatie die op of via deze website wordt aangeboden kan onvolkomenheden van allerlei aard, zowel naar vorm als naar inhoud, bevatten. Versluis Kantoorinrichters B.V. staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie.

Versluis Kantoorinrichters B.V. is in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook, directe en/of indirecte schade, voortvloeiende uit of op de een of andere wijze verband houdende met het gebruik en/of de werking van deze website, met vertraging en/of het onvermogen om deze website te gebruiken, zelfs indien Versluis Kantoorinrichters B.V. van de mogelijkheid van schade op de hoogte is gesteld.

Links naar andere websites:
Deze website kan eventueel links naar websites of webpagina’s van derden bevatten of zij kan daar op een andere manier naar verwijzen. Het plaatsen van links naar andere websites of webpagina’s houdt op geen enkele wijze een (impliciete) goedkeuring in van de inhoud van die websites of webpagina’s. Versluis Kantoorinrichters B.V. heeft geen zeggenschap over de inhoud van die websites of webpagina’s en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud daarvan.

Privacy
Versluis Kantoorinrichters B.V. verwijst hiervoor naar haar Privacy-beleid en de Verwerkersovereenkomst.
Op deze gebruiksovereenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Contactinformatie
Als u vragen heeft over deze gebruikersovereenkomst, neemt u dan contact met Versluis Kantoorinrichters B.V. op via het contactformulier.

Versluis Kantoorinrichters B.V. , versie 23 mei 2018