Aanvullende algemene voorwaarden

Privacy en gegevensbescherming

Artikel 1:
Indien Versluis Kantoorinrichters B.V. bij de uitvoering van de Overeenkomst in opdracht van Opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt, zal Opdrachtgever de op deze site geplaatste Verwerkersovereenkomst aanvaarden waarin afspraken over de verwerking en beveiliging van deze persoonsgegevens zijn vastgelegd. Opdrachtgever kan te allen tijde in overleg met Versluis Kantoorinrichters B.V. wijzigingen daarin aanbrengen.

Artikel 2:
Opdrachtgever garandeert dat iedere verstrekking van (persoons)gegevens door Opdrachtgever aan Kantoorinrichters B.V. rechtmatig is en dat de verwerking van deze gegevens conform de Overeenkomst niet in strijd is met enige toepasselijke privacywet- en regelgeving.