Hybride werken

Door de coronacrisis is de kantoorwereld snel veranderd. Het hybride werken is in sneltreinvaart ingeburgerd geraakt, waarbij een deel van de tijd wordt thuisgewerkt en een deel van de werkweek op kantoor wordt doorgebracht. Het kantoor krijgt gelijktijdig een andere functie. Het wordt steeds meer een plek waar mensen elkaar ontmoeten, samenwerken, elkaar inspireren en geconcentreerd kunnen werken. Versluis Kantoorinrichters verzorgt een kantooromgeving die aansluit bij Het Nieuwe Werken 3.0. Wij helpen bij de juiste inrichting van het nieuwe werken. Dat kunnen wij bij uw medewerkers thuis en bij u op kantoor. Een plek waar werknemers graag willen zijn.
Tip: Lees ook onze service waarmee wij u ontzorgen, wanneer u uw medewerkers een vergoeding voor de inrichting van een thuiswerkplek biedt.

Toekomstbestendig kantoor sluit aan op de wensen van nu

De huidige kantoorinrichting wordt door vele gebruikers als saai, inspiratieloos, gedateerd en kleurloos gezien. Dit effect wordt nog versterkt door de vanwege het hybride werken minder bezette kantoorruimtes. Het toekomstbestendige kantoor moet een inspirerende omgeving zijn die aansluit bij de behoeften van de (medewerkers van de) organisatie. Medewerkers redden zich goed met digitale communicatiemiddelen als Zoom en Teams, maar zij willen ook fysiek met elkaar in contact blijven en de verbinding zoeken.

Het is per organisatie verschillend hoe de werkomgeving eruit moet zien. Uitgangspunt is dat de specifieke activiteit centraal staat en niet de individuele functie van de medewerker. Versluis vertaalt Het Nieuwe Werken 3.0 in verschillende soorten ruimtes: om te vergaderen, om te (video)bellen, om geconcentreerd te kunnen werken, om te overleggen of brainstormen en om te ontspannen. Want de gezondheid van de medewerkers speelt een steeds belangrijker rol in de kantooromgeving.

Hybride werken thuis én in een inspirerende kantooromgeving

Individuele activiteiten kunnen bij hybride werken prima thuis worden uitgevoerd in een goed geoutilleerd home office. Gezamenlijke activiteiten als vergaderen en brainstormen lenen zich meer voor een fysieke werkomgeving. Er is behoefte aan gezamenlijke plekken voor interactie en het creëren van een groepsgevoel. Voor het delen van kennis, samenwerken, het vieren van succes en het verwerken van tegenslag. Juist de (spontane) ontmoetingen tussen medewerkers stimuleren de creativiteit en vernieuwing binnen een organisatie.

Een optimale werkomgeving maakt werknemers gelukkiger, productiever en verantwoordelijker voor de werkzaamheden en resultaten. Versluis vult dit op maat in met onder meer teamtables, belspots, concentratiewerkplekken, een workcafé, ontmoetingsplein en akoestische maatregelen in de vorm van stilte-overlegcabines, prikborden, falls en verlichting. Onze ervaren kantoorinrichtingsexperts hebben oog voor gezondheid, ergonomie en biofilisch design, waarbij ruimtes worden gecreëerd die het fysieke en mentale welzijn van de kantoorgebruikers bevorderen.

Ontmoeten, communiceren, gezondheid, creativiteit en flexibiliteit

De nieuwe kantooromgeving die voortvloeit uit hybride werken is gericht op ontmoeten, communiceren, gezondheid, creativiteit en flexibiliteit. Hierbij passen verrijdbare whiteboards, lab high desks, stahulpen en microworkstations om meubels snel en eenvoudig te beschikking te hebben voor workshops, presentaties of korte updatevergaderingen. Wilt u werk en ontspanning in elkaar laten overvloeien? Dat kan met een vergadertafel die in een handomdraai in een poolbiljart of tafeltennistafel is te transformeren. Voor informele bijeenkomsten of loungemomenten zijn er lage, organisch gevormde zitelementen. Voor privacy en concentratie zijn er mooie visuele afscheidingen tussen de werkeilanden.

Is uw huidige kantoorinrichting al klaar voor Het Nieuwe Werken 3.0, met minder werkplekken en meer ruimte voor ontmoeten, overleg en creatieve processen? Neem contact op met Versluis voor meer informatie en vrijblijvend advies.

Vrijblijvend advies